Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

fuckindifferent
  Nie ma nic gorszego, niż siedzieć obok kobiety, na którą chciałoby się przez cały czas patrzeć.
— Dawid Foenkinos _ "Delikatność"
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin
fuckindifferent
9837 1819
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viatbtf tbtf
fuckindifferent
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viairmelin irmelin
fuckindifferent
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viamalchanceux malchanceux

March 08 2017

7367 1220 500
Reposted fromheartaddicted heartaddicted vialemkove lemkove
fuckindifferent

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer viaomg-archy omg-archy
fuckindifferent
0336 9b33 500
Reposted fromnihilarian nihilarian viamessinhead messinhead
fuckindifferent
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viairmelin irmelin

March 06 2017

fuckindifferent
fuckindifferent
3557 b79d
Reposted fromimyours imyours viairmelin irmelin
fuckindifferent
7678 7462
Reposted fromtrescigarrillos trescigarrillos viairmelin irmelin
fuckindifferent
3281 f962
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
fuckindifferent
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
fuckindifferent
3374 7bee
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin

June 07 2015

1945 37d2 500

arpeggia:

Berenice Abbott - Behavior of Waves, c.1960 (top); Wave Interference Pattern, c.1960 (bottom)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaembrion embrion
fuckindifferent
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viaembrion embrion
fuckindifferent

729/2015

Zerwaliśmy, lecz portret Twój... - Michaił Lermontow

Zerwaliśmy, lecz portret Twój
Na piersi mojej dalej noszę:
Jak blady duch najlepszych lat,
Radością mą napełnia duszę.

I czując nowe namiętności,
Kochać go przestać bym nie mógł:
Bo porzucony ołtarz — jednak ołtarz,
Bożek upadły — jednak Bóg!

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viaembrion embrion
fuckindifferent
2619 2a29 500
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viaembrion embrion
3804 4494
Reposted fromLittleJack LittleJack viaembrion embrion

April 10 2015

fuckindifferent
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl