Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2018

fuckindifferent
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin
fuckindifferent
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viairmelin irmelin
fuckindifferent
Co jest gorsze, życie, kiedy chcesz umrzeć, czy umieranie, podczas gdy walczysz by żyć?
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
fuckindifferent
Mam w sobie tyle Ciebie.
— Daniel Glattauer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
fuckindifferent
4062 d079 500

September 22 2018

fuckindifferent
7405 c517
!
Reposted fromnathloves nathloves viairmelin irmelin
fuckindifferent
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viatbtf tbtf

March 14 2017

fuckindifferent
  Nie ma nic gorszego, niż siedzieć obok kobiety, na którą chciałoby się przez cały czas patrzeć.
— Dawid Foenkinos _ "Delikatność"
Reposted fromIriss Iriss viairmelin irmelin
fuckindifferent
9837 1819
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viatbtf tbtf
fuckindifferent
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viairmelin irmelin
fuckindifferent
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viamalchanceux malchanceux

March 08 2017

7367 1220 500
Reposted fromheartaddicted heartaddicted vialemkove lemkove
fuckindifferent

“Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca".

— Mikołaj Bajorek
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer viaomg-archy omg-archy
fuckindifferent
0336 9b33 500
Reposted fromnihilarian nihilarian viamessinhead messinhead
fuckindifferent
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna viairmelin irmelin

March 06 2017

fuckindifferent
fuckindifferent
3557 b79d
Reposted fromimyours imyours viairmelin irmelin
fuckindifferent
7678 7462
Reposted fromtrescigarrillos trescigarrillos viairmelin irmelin
fuckindifferent
3281 f962
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
fuckindifferent
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl