Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2015

fuckindifferent
4102 e65b
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viatbtf tbtf
0250 c7a4
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatbtf tbtf
fuckindifferent
8123 f39d
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viapolytox polytox
fuckindifferent
9123 3c27 500
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viatbtf tbtf
7176 532d
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viapolytox polytox

December 04 2014

fuckindifferent
Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jesli skruszysz jej skorupę, a potem zmienisz zdanie Ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa.
— Camille Saroyan, Bones
Reposted fromcasanovared casanovared viaglaadyss glaadyss
fuckindifferent
fuckindifferent
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaglaadyss glaadyss

December 03 2014

fuckindifferent
Nie ma nic głupszego i upadlającego niż walka o czyjąś miłość.
— Marek Hłasko
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viaglaadyss glaadyss
fuckindifferent
“ Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się 
z powrotem. Skleić, nawet 
prowizorycznie, bo się rozlatuję. ”
— Jakub Żulczyk
fuckindifferent
Jedyni warci zachodu przyjaciele to ci, do których można zadzwonić o czwartej rano. 
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaglaadyss glaadyss
fuckindifferent
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic
— Borsewicz
Reposted fromsfeter sfeter viaglaadyss glaadyss
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— Agnieszka Chylińska (via metamfetamina)

December 01 2014

fuckindifferent
5231 6e5c
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viairmelin irmelin
fuckindifferent
fuckindifferent
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
Reposted fromunforgiving unforgiving viagoby goby

November 26 2014

fuckindifferent
fuckindifferent
6367 fdc7
Reposted frombvllshit bvllshit viacuupcake cuupcake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl