Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2020

fuckindifferent
0314 742a 500
Reposted fromWarpRider WarpRider viatbtf tbtf
fuckindifferent
6517 dacf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Sponsored post
feedback2020-admin
fuckindifferent
5976 b902 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
fuckindifferent
8065 2aa3 500
Reposted fromZircon Zircon viairmelin irmelin
fuckindifferent
9945 cea7
Reposted fromGalGadot GalGadot viairmelin irmelin
fuckindifferent
5982 0c5f 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
fuckindifferent
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique viatbtf tbtf
fuckindifferent
7933 1953
Reposted frometernaljourney eternaljourney viairmelin irmelin
fuckindifferent
3850 1f3c
Reposted frombrainless brainless viairmelin irmelin
fuckindifferent
9143 9df0 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
fuckindifferent
0813 19bc 500
Reposted frombearded bearded viairmelin irmelin
fuckindifferent
fuckindifferent
0057 cd2c 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin
fuckindifferent
2641 658e
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
fuckindifferent
5068 7d40 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
fuckindifferent
- A co Ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz?    
- Cieszę się z Ciebie.   
- Ze mnie się cieszysz?   
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście.
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viairmelin irmelin

September 30 2018

fuckindifferent
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viairmelin irmelin
fuckindifferent
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viairmelin irmelin
fuckindifferent
Co jest gorsze, życie, kiedy chcesz umrzeć, czy umieranie, podczas gdy walczysz by żyć?
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
fuckindifferent
Mam w sobie tyle Ciebie.
— Daniel Glattauer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...